Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánske - mesto